Läsvärt

[bunch_revslider _id="742754" slider_slug="eq-läsvärt"]

StockholmDirekt har skrivit om vårt projekt i Lovisedal

"Klart för egenproducerade lägenheter i Nacka. Populära europeiska modellen har nu kommit till Stockkholm."

EQ Living avtalar om markförvärv i Lovisedal - Pressrelease

"Att utveckla egenproducerade bostäder ... ligger helt i linje med Nacka kommuns vision", säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

EQ Living avtalar om markförvärv i Lovisedal - Nacka kommunfullmäktige

Här kan du se ett Nacka kommunfullmäktiges motivering till beslutet. Gå direkt till punkt 10.

Studieresa till Frankrike, 3-5 Oktober 2019

I början av oktober ordnade EQ Living en studieresa till Frankrike för att studera det nya fenomenet Habitat Participatif.

500 bygg- och bogemenskaper i Frankrike

På frukostseminariet den 10 april hos Equator i Stockholm berättade Suzanne Dathé om den växande franska rörelsen för bygg & bogemenskaper.

De franska erfarenheterna från egenproduktion

EQ Living stärker banden med ''Reseau National des Collectivites pour l’Habitat Participatif'' det franska nationella nätverket för egenproduktion.

Uppsala erbjuder tomter för byggemenskaper

Uppsala kommun annonserar bland annat tillgängliga tomter på sin nya informationssida om byggemenskaper.

EQ Living introducerar egenproducerade bostäder

''Syftet är att ge makten över bostadsbyggandet till medborgarna. I stället för att köpa en befintlig bostad är du med i byggprocessen från början''.

Låt medborgarna börja bygga bostäder själva

''Vi befinner oss i ett läge där vi har osålda bostäder och minskad bostadsproduktion samtidigt som det råder stor bostadsbrist...''.

Egenproducerat boende – ett medel mot segregation?

''Vi tror att stadsplanering är en av de stora nycklarna när det gäller att bryta segregationen i Stockholm...'' Debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

En rapport från Boverket för att väcka intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan ge ur ett kommunalt perspektiv.

Socialt byggande och modernt självbyggeri

En konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper & bogemenskaper) med fokus på självbyggeri.

När allmänheten får vara med och bygga

En djup och intressant studie från Jessica Hanna och Julia von Hofsten av kommunens roll i genomförandet av byggemenskaper.

Konferens om byggemenskapsfinansiering

Att finansiera byggemenskap och kunna bygga de hus och den stad vi drömmer om. Föreläsningar och workshops med Yves Chantereau.

Certifierad projektlots för byggemenskaper

För första gången i Sverige bli det möjligt att gå en utbildning för att bli projektlots för byggemenskaper.