Ett nytt sätt att exploatera mark

Idag ser vi både ett ökat antal osålda nya bostäder och minskad bostadsproduktion, samtidigt som det finns ett stort behov av bostäder. Situationen är komplex och kräver åtgärder på flera nivåer.

Flera studier visar att det finns detaljplanerad mark i kommunerna som byggföretagen inte är intresserade att bygga på. Det finns flera anledningar till detta. En av dem är att viss mark anses mindre attraktiv, exempelvis gällande läge och storlek. Byggföretagen bedömer att de har svårt att bygga med tillräcklig lönsamhet.

EQ Living erbjuder ett alternativ till den klassiska bostadsutvecklaren. Vårt koncept möjliggör exploatering av den här marken. Dessutom, genom att tidigt involvera de som kommer bo i de nya bostäderna och de som redan bor i området förbättras förutsättningarna för att det som byggs faktiskt fungerar och accepteras.

Flera fördelar för kommunen

Att överlåta mark till EQ Living ger kommunen en möjlighet att exploatera mark där andra utvecklare har litet eller inget intresse.

Det innebär:

– Möjlighet till förtätning i svårexploaterade områden

– Möjlighet till projekt i mindre skala

– Utökat bidrag till de övergripande bostads-försörjningsmålen

Kontakta oss!

(*) Obligatorisk