Mer än en trend i Europa

Egenproduktion är en etablerad projektform – utomlands. I flera tyska storstäder byggs idag vart femte flerfamiljshus i egenproduktion. I München till exempel, utgör de egenproducerade lägenheterna över en fjärdedel av stadens nyproduktion. Även i Frankrike och Finland har man insett att många konsumenter vill bestämma själva. Där går konsumenterna samman och bestämmer gemensamt hur fastigheten ska se ut och hur de egna kvadratmetrarna ska användas.

20 procent av alla nybyggnadsprojekt i tyska storstäder såsom Hamburg, München och  Stuttgart byggs genom egenproduktion. I Berlin finns ca 200 egenproduktionsprojekt. I Sverige är byggformen fortfarande ovanlig. Det vill vi ändra på.

Men varför inte i Sverige?

Visst har det byggts ett och annat hus också i Sverige av privatpersoner som kollektivt tagit på sig en byggherreroll. Mest av ideologiska skäl, sällan för att var och en själv vill kunna bestämma över planlösning och materialval i sin egen lägenhet. Skälet till att egenproduktion inte är representerat på den svenska bostadsmarknaden är för oss obegripligt. Det vill vi ändra på.