I Europa

[bunch_revslider _id="51751" slider_slug="eq-i-europa"]

Exempel från Europa

Egenproduktion av bostäder är en modell eller organisationsform för planering och genomförande av bostadsprojekt. Den är ännu ganska oprövad i Sverige men används mer frekvent i andra länder.

I Tyskland är modellen väletablerad sedan cirka fyrtio år genom Baugemeinshaften. Tjugo procent av alla nybyggnadsprojekt i tyska storstäder såsom Hamburg, München och Stuttgart byggs genom egenproduktion.

I Frankrike är samma modell känd under samlingsnamnet Habitat Participatif. I oktober 2019 genomförde vi en studieresa till Frankrike för att visa svenska kommuner att egenproducerade bostäder har en naturlig roll i bostadsförsörjning och framgångsrik stadsutveckling.

[bunch_projects_mix link="#http://www.equalityliving.se/inspiration/" _id="343674" style3="3" column="4" cat="0" sort="date" order="ASC" btn="ALLA" text_limit="500" num="5" exclude_cats="76"]