Valfrihet och Kvalitet till Lägre pris

Egenproduktion ger dig flera fördelar som ingen fastighetsutvecklare kan erbjuda. Du får inflytande över utformningen av hela fastigheten. Över design och gemensamma utrymmen. Men framför allt kommer du att kunna påverka både storlek och planlösning för din egen lägenhet. Dessutom betalar du ett lägre pris än vad dagens marknad erbjuder.

För ökad transparens - bestäm själv!

Inom traditionell bostadsutveckling producerar fastighetsutvecklare standardiserade lägenheter på egna tomter, efter egna ritningar och med material och utrusning som de har valt. Drivkraften är alltför ofta snabb ekonomisk vinst till begränsat långsiktigt ansvar. Det är de framtida boende som blir ansvariga för förvaltningen, både ekonomisk och teknisk, utan att ha varit inblandade i beslutsprocessen eller möjlighet att bedöma investeringsalternativ.

Vid beslutstillfället består styrelsen för bostadsrättsföreningen i praktiken uteslutande av personer som är kopplade till fastighetsutvecklaren, en styrelse som skapats enbart för detta ändamål. I detta tidiga skede övervakar ingen de långsiktiga ägarnas intressen – deras önskemål om planlösning, material, utrusning, byggkvalitet eller långsiktiga finansiella åtaganden. En vanlig följd är exempelvis val av byggtekniska lösningar som är billigare för stunden men som ofta leder till högre framtida investerings- eller driftskostnader.

Vore det inte bättre om du som långsiktig ägare fick bestämma? Vara med från början av projektet, påverka och investera i det som är viktigt för dig, designa din egen lägenhet och se till att hela huset blir byggt som du vill ha det? Helt enkelt ökad transparens och inflytande. Detta är vad Equality Living står för och vill erbjuda dig.

Kvadratfrihet

­
­

Kvadratfrihet betyder inflytande. Inte bara över hur stort du vill bo utan också. Inte bara när det gäller hur stort du vill bo, utan också när det gäller:
– lägenhetens planlösning,
– vilka material som ska användas,
– och vilken utrusning du vill ha.

Ägarlägenheter – privat ägande med stor personlig frihet

Att bygga själv erbjuder möjligheten att välja en annan boendeform än den traditionella bostadsrätten, nämligen ägarlägenhet. Runt om i Europa och andra delar av världen är boendeformen den absolut vanligaste. Du äger din bostad och inte bara rätten att nyttja den, vilket är fallet i en bostadsrätt.

Fördelar med ägarlägenheter

­
­

Ägarlägenheten innebär flera fördelar liknande de för villaägande:
– betala inte för några gemensamma lån,
– hyra ut utan samtycke från annan part,
– större ekonomisk trygghet (om en medlem i bostadsrätten blir pank drabbar det alla som bor i fastigheten),
– ökad frihet att göra ändringar i lägenheter utan godkännande av en föreningsstyrelse,
– möjligheten att äga flera lägenheter samtidigt.

Du bygger billigare

Inom egenproduktion är priset för din lägenhet endast kopplat till kostnaden för mark och byggproduktion. Inte till marknadens utbud och efterfrågan. Eller till bostadsutvecklarens vinstkrav på investerat kapital. Pengarna som du och dina blivande grannar investerar går in huset ni bygger och till inget annat.

Hur funkar det?

Hur processen ser ut

Du är med och väljer plats

Välj bland våra befintliga projekt eller visa oss var du vill bo i kartan

Skapa en grupp

Är du redan medlem i en byggemenskap, intresseförening eller liknande – grattis!
Om inte så hjälper vi dig att skapa en egen grupp efter dina intressen. Eller så kan du anmäla dig till något av vara befintliga
projekt.

Vi hittar en tomt

Vi tar ansvar för markanvisning och säkrar en tomt som passar era krav och behov.

Planera din nya bostad från grunden

Tillsammans med dina blivande grannar och Equality Living är du med från början vilket innebär att du kan påverka såväl byggnadens utseende som gemensamma ytor och utrymmen. Naturligtvis inom gruppens budgetförutsättningar och givet gällande detaljplan och byggregler.
Du bestämmer hur stort du vill bo och kan sedan påverka hur din framtida lägenhet disponeras och vilka material som ska användas.

Finansiering

Pengarna som du och dina grannar investerar går till att köpa mark och bygga huset och inte till något annat. Något vinstkrav på investerat kapital finns inte. Priset på en egenproducerad lägenhet blir därför lägre jämfört med vanlig nyproduktion.

Kontroll

Eftersom du och dina blivande grannar tillsammans är med och tar alla beslut så har ni också total inblick i såväl byggprocess som beställningar till både den gemensamma byggnaden och era egna lägenheter.

För dig som vill ha både engagemang och valfrihet

Egenproducerade bostäder erbjuder stor valfrihet men kräver också stort engagemang. Planerings- och byggprocessen pågår normalt under flera år innan huset är inflyttningsklart. Det är många beslut som du ska vara med att fatta, både på egen hand och tillsammans med dina blivande grannar. Därför tror vi att egenproduktion är ett koncept som passar dig som känner stor lust och engagemang i ditt nya boende.

Vi hjälper dig från början till slut

Vi garanterar ett framgångsrikt projekt

Vi från Equality Living kommer att aktivt bistå med råd och projektledning genom hela processen. Från obebyggd tomt, via byggrätt till inflyttningsklar bostad.

Det professionella stödet från oss är en garanti för framgång och trovärdighet, särskilt gentemot institutionella och finansiella partners.

Vi gör det möjligt för er att fokusera mer på era gemensamma och personliga val och mindre på komplexiteten i byggnadsprocessen.