Är en intresseanmälan bindande?

Inte på något sätt. En intresseanmälan är inget annat än ett meddelande till oss att du är intresserad av att veta mer om något av våra tre första egenproducerade projekt i Älta, Märlaräng eller Barkarby. När vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar för respektive projekt bjuder vi till ett informationsmöte där vi berättar mer om aktuell status och tidsplan.

Varför ska jag välja plats på kartan?

Du kanske tycker att egenproducerade bostäder är intressant, men inte just på någon av platserna där våra tre befintliga projekt kommer att byggas. Istället kan du tänka dig att bygga någon annanstans i Stockholms län. När du lämnar en intresseanmälan genom kartan ger du oss ett underlag som vi i vår tur kan använda för att visa kommunerna att det finns ett stort intresse för marktilldelning. Ju fler intresseanmälningar vi får in desto mer ökar våra möjligheter att övertyga respektive kommun så att fler egenproducerade projekt kan startas. Förhoppningsvis också i den kommun du vill bo.

Hur lång tid tar det att bygga min egen lägenhet?

Det går inte fortare att bygga ett egenproducerat hus än andra. Planerings- och byggprocess är desamma. Finns det en redan godkänd detaljplan kan det dock gå relativt snabbt. Då hänger det inte längre på kommunens planeringsprocess utan mer på gruppens beslutsförmåga. För en sådan process bedömer vi att tiden från anmälan till inflyttning är cirka tre år.

Hur sker finansieringen av bygget?

Medlemmarna i en utvecklingsgrupp kommer själva under egen kontroll att investera det första kapitalet för att driva projektet framåt, precis som med vilket villabygge som helst. Du väljer själv om du vill finansiera med egna eller lånande medel. Under produktionstiden kompletteras det egna insatta kapitalet av ett byggkreditiv från en bank. Investering i egenproducerade bostäder omfattas av Kreditgarantin från Boverket, som täcker upp till 90 procent av marknadsvärdet. Svenska banker har hjälpt konsumenter på andra marknader med att finansiera egenproducerade lägenheter, exempelvis Handelsbanken i Finland. Vi för i nuläget en dialog med flera banker om våra pionjärprojekt.

Kan jag ångra mig?

Absolut. Inget är bindande fram till dess att en ekonomisk förening har skapats för ett projekt. Varje förening bestämmer sedan själva i sina stadgar vilka regler som ska gälla för utträde. I andra europeiska länder där egenproducerade lägenheter är vanligt förekommande, finns interna marknadsplatser där man både kan sälja och köpa egenproducerade lägenheter oavsett i vilket skede byggprocessen befinner sig i. Ungefär som du i Sverige idag kan sälja och köpa nyproduktion på ritning.

Varför ska jag vara med och bygga min egen lägenhet?

Det finns framför allt två avgörande fördelar med egenproduktion. Den ena är priset. Du kanske helt enkelt inte vill betala onödigt dyrt för andras nyproduktion. Vinsten på insatt kapital som en professionell fastighetsutvecklare normalt tar ut i sin prissättning tillfaller istället dig i form av lägre kvadratmeterpris. Pengar du investerar går till att bygga huset och din lägenhet, inte till någon annan. Den andra fördelen är valfriheten. Du är medproducent och bestämmer själv hur stort du vill bo, hur lägenhetens yta ska disponeras och vilka material du vill använda.

Vilken är Equality Livings roll i processen?

Equality Living kommer att fungera som projektledare för din egenproducerade lägenhet. Det innebär att vi samlar intressenter och bildare en tillräckligt stor grupp för att påbörja planering och byggnation. Vi kommer med andra ord att var med genom hela resan från start till mål. Equality Living är en del av arkitektkontoret Equator Stockholm, som med 65 års erfarenhet i branschen vet hur man skapar ett boende med konsumenten i fokus.

Hur får jag veta mer om ett projekt?

Att begära information om ett projekt förbinder dig inte till något och du gör det enklast genom att skicka in en intresseanmälan. När det är gjort skickar vi en informationsfolder om projektet till dig. När ett projekt har samlat tillräckligt många intresseanmälningar kallar vi till ett informationsmöte. Om en grupp efter detta möte är fortsatt intresserade, utvecklas projektet vidare i samverkan med Equality Living.

Hur mycket måste jag själv engagera mig i projektet?

Vi tror att du vill engagera dig i planering och produktion av din egen lägenhet men du bestämmer själv hur mycket. Varje projektmedlem engagerar sig alltid indirekt i beslutsprocessen genom en vald projektstyrelse. Störst engagemang och ansvar faller dock på de personer som valt att delta i styrelsens arbete. I övrigt är det upp till var och en att välja i vilken grad man vill delta i arbetet. Att ge valfrihet och möjlighet att engagera sig i produktionen av sin nya bostad är dock lite av den grundläggande idén med egenproducerade bostäder.

Vilken risk tar jag med min investering?

Ingen investering görs av projektmedlemmarna innan marken har tilldelats. Byggrätten måste först säkras genom en lagakraftvunnen detaljplan. Byggrätten bekräftas av kommunen genom ett startbesked. Därefter kan bygget börja.

Vad händer med mina pengar under byggtiden?

Medlemmarna erbjuds att lägga ett visst startkapital i ett ISK hos en godkänd kapitalförvaltare. Den ekonomiska föreningen startas efter att en projektplan tagits fram och godkänts av gruppen. Startkapitalet från medlemmarna överförs till föreningen under kontroll av den valda styrelsen. Kapitalet investeras först när en projektbudget presenterats och godkänts. Du har hela tiden insyn i alla transaktioner och kontroll över projektets ekonomi. Processen är transparent och utan dolda avgifter eller kostnader.

Kan jag lita på att mitt projekt blir genomfört?

Att bygga egenproducerade bostäder under kontroll av en vald projektstyrelse är mycket säkrare än att förlita sig på en tredje part där många beslut tas helt utan insyn från dig och dina framtida grannar. Eftersom de aktiva medlemmarna i ett projekt också är många fler och transparensen är högre än vid ett vanligt bostadsprojekt, finns det både stor vilja och personligt engagemang för att driva projektet i mål. Detta vet vi av erfarenhet från genomförda egenproduktioner i utlandet.

Vad är skillnaden mellan en bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet?

Ägarlägenheter är den ägandeform som är absolut vanligast i Europa. Ett bostadshus med ägarlägenheter kan liknas med att placera radhus på varandra istället för bredvid varandra. Såhär beskriver Regeringskansliet skillnaderna mellan en bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet:

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en bostadslägenhet. Nyttjanderätten upplåts av en förening, bostadsrättsförening, som äger det hus där lägenheten finns. Innehavaren av bostadsrätten innehar alltså inte lägenheten med en direkt äganderätt.

Medlemmens rätt att själv förfoga över lägenheten är begränsad. Det krävs till exempel särskilt tillstånd för upplåtelse i andra hand. Medlemmen kan förlora sin nyttjanderätt i vissa fall, till exempel om han eller hon har åsidosatt betydelsefulla skyldigheter.

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt. Precis som när det gäller vanliga radhus är utgångspunkten att ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten, till exempel genom att överlåta, pantsätta och hyra ut den. Innehavaren av en ägarlägenhet har alltså större möjligheter att självständigt förfoga över sin lägenhet.

Läs hela Regeringskansliets rapport här.