De franska erfarenheterna av egenproduktion

EQ Living stärker banden med RNCHP (Reseau National des Collectivites pour l’habitat participatif, det franska nationella nätverket för egenproduktion och byggemenskaper).

Inbjuden för att prata om nutiden och framtiden för våra städer på konferensen om "Smarta och hållbara städer" i april 2019, antydde Susanne Dathe (vice-borgmästare i Grenoble, Frankrike) att egenproduktion och byggemenskaper utgör en del av svaret för en hållbar social utveckling av staden.

Staden kan bara byggas i samverkan med sina invånare. I Frankrike har begreppen egenproduktion och byggemenskaper sakta men säkert vunnit mark i den offentliga statspolitiken. Som ett svar på det växande intresset för byggemenskaper skapades 2010 ett nationellt nätverket av kommuner (RNCHP).

En ny lag från 2014 (ALUR) gav en juridisk ram för egenproduktion och byggemenskaper att verka i och bidrog till att legitimera detta nya sätt att bygga bostäder tillsammans.

Egenproduktion och byggemenskaper främjar nya former av solidaritet och innovation, men är också en hävstång för ökad grad av kollektiv bostadsproduktion i staden. Det lokala samhällets engagemang är avgörande för att ge detta nygamla sätt att bygga bostäder en möjlighet att växa sig starkare. Den hållbara staden kan bara byggas av och med sina invånare och nätverket RNCHP stödjer denna rörelse.


Vad gör RNCHP?

RNCHP arbetar för att sprida idéerna om egenproduktion och byggemenskaper med uppdraget att representera föreningen mot myndigheter och nationella partner. Nätverket har fler uppdrag:

-Främja och välkomna aktörer,

-informera de lokala myndigheterna,

-utveckla yrkesmässiga metoder, och

-att sensibilisera utbildnings-organisationerna till denna utveckling.

RNCHP har gett ut en skrift med 28 olika exempel på egenproduktion spridda över hela Frankrike – från ett av de minsta med fem lägenheter i Grenoble till det största, Les Quatre Vents i Toulouse med 89 bostäder. (”Collectivités et habitat participatif”, RNCHP, 2018).

Suzanne Dathe är engagerad i rörelsen kring egenproduktion i egenskap av viceborgmästare i Grenoble, en kommun som uppmuntrar byggemenskaper att ansöka om markanvisningar. Marken upplåts med tomträtt och med vissa  begränsningar hur bostäderna får säljas vidare på den öppna marknaden. Projektstorleken är vanligtvis omkring 10-15 bostäder.


Tre inriktningar

I Frankrike finns tre huvudsakliga projektinriktningar för socialt hållbart byggande:

-Egenproduktion vars initiativ och projektägande bärs av en grupp invånare,

-hyreskooperativ som initieras av sina framtida boende/brukare, och

-sociala bostadslösningar där en grupp boende samverkar med en professionell HLM-organisation för att skapa en långsiktig hyrköp-process. HLM är Frankrikes motsvarighet till allmännyttiga bostadsföretag men med ett starkare socialt ansvar.

Per idag finns det cirka 300 projekt med inslag av socialt hållbart byggande i Frankrike.