HolzHaus am Waldpark

Stad: Potsdam, Berlin, Tyskland

Färdigställt: 2018

Antal bostäder: 9 med gemensam trädgård

Bruttoyta: 1 900 kvm

Kostnad: 3 M€ varav byggkostnad 2,4 M€ 

Byggherre: Baugemeinschaft Heka3 GbR

Arkitekt: Scharabi Architektur und Projektmanagement

Projektledare: Winfried Härtel

Bilder: Jan Bitter