45 lägenheter i Helsingfors

Egenproduktion av Saraco.

Helsingfors, 2014.

Projektledare: Saraco DM & Oy

Arkitekt: Anttinen Oiva Architects

Plats: Helsingfors (FINLAND)