Jardin Divers

Stad: Montreuil, Paris, Frankrike

Färdigställt: 2017

Antal bostäder: 26 med gemensamhetslokal och trädgårdar på taken

Bruttoyta: 1 900 kvm

Kostnad: 3 M€ 

Byggherre: CPA/CPS och AThenae

Arkitekt: NZI Architectes

Bilder: Juan Sepulveda Grazioli