Mascobado

Stad: Montpellier, Frankrike

Färdigställt: 2016

Antal bostäder: 23 med gemensamhetslokal och uthyrningslägenheter

Bruttoyta: 2 000 kvm

Kostnad: 2,7 M€ 

Byggherre: Promologis och Mascobado

Arkitekt: AE Architecture

Bilder: AE Architecture