15 lägenheter i Nanterre

Stad: Nanterre, Frankrike

Färdigställt: 2014

Antal bostäder: 15 med gemensamhetslokal, verkstad och köksträdgård

Bruttoyta: 1 456 kvm

Kostnad: 3,4 M€

Byggherre: Projektgruppen ”Le grand Portail”

Arkitekt: MaO architectes och Tectône

Bilder: Arnaud Schelstraete, Luc Boegly