Med Equality Living bygger du på dina villkor!

Idag ser vi både ett ökat antal osålda nya bostäder och minskad bostadsproduktion, samtidigt som vi har ett skriande stort behov av bostäder. Situationen är komplex och kräver åtgärder på flera nivåer.
Nya vägar framåt behövs, och en av dem kan vara att låta medborgarna själva producera sina bostäder.

Dagens bostadsutvecklare köper mark i ett större exploateringsområde, bygger standardiserade hus efter egna ritningar och hoppas sedan att du ska köpa en lägenhet som i de allra flesta fall varken är anpassad eller utrustad efter dina behov och önskemål. Vore det inte bättre om du själv fick vara med från början, välja en plats du gillar, designa din egen lägenhet och sedan vara med och se till att huset blir byggt?

Med egenproducerade lägenheter vill Equality Living öppna för ett nytt sätt att tänka, planera och agera när det gäller produktion av flerfamiljshus och radhus.
De gemensamma besluten tar du i demokratisk anda tillsammans med dina grannar.
Besluten för din egen bostad tar du själv

Equator Stockholm är initiativtagare till Equality Living som verkar för att introducera egenproducerade bostäder i stor skala i Sverige.

Fördelar för båda konsumenter och kommunen

För konsumenter finns flera uppenbara fördelar. På en bostadsmarknad där det är svårt att hitta ett boende som passar är det attraktivt att själv bestämma var och hur man vill bo. Dessutom finns en möjlighet att få ned priset eller få mer för pengarna då exploateringsvinsten, som normalt sett tillfaller bostadsproducenten, inte längre finns med i kalkylen.

Det finns även flera fördelar för kommunen. Att överlåta mark direkt till medborgarna ger kommunerna ett komplement till dagens förfarande och en möjlighet att naturligt involvera medborgarna i frågan om bostadsförsörjning. Med ett högre engagemang och deltagande från de som bor i området förbättras även förutsättningarna för att det som byggs faktiskt fungerar och accepteras i området.